Dokumenty

Zarząd UKP Manta Jelcz-Laskowice

Dokumenty
Statut - tekst jednolity (z dnia 2018-11-14)
Tekst jednolity z wprowadzonymi poprawkami do statutu. Dokument określający cele, działania, prawa i obowiązki członków, władze klubu itp
Regulaminy
Regulamin Organizacyjny (uchwała NWZK nr 3/2/2014)
Regulamin Opłat Składek Członkowskich
Regulamin Kar (uchwała NWZK nr 5/2/2014)
Regulamin Komisji Rewizyjnej (uchwała NWZK nr 6/2/2014)
Regulamin Wyróżnień i Nagród (uchwała zarządu nr 1/1/2014)
Dokumenty statutowe
Deklaracja członkowska
Złożenie deklaracji członkowskiej przez dziecko uprawnia do udziału w zajęciach sportowych. Złożenie deklaraccji członkowskiej przez osobę dorosłą uprawnia do współtworzenia klubu.
Inne dokumenty
Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
Oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna o braku przeciwwskazań zdrowotnych tylko dla dzieci nie będących w grupie sportowej
Ważne informacje dla członków klubu
Badania lekarskie
~~~~~~Dokumenty~~~~~~