O nasInformacje o klubie i stowarzyszeniu

Manta to stowarzyszenie, które działa według statutu i zgodnie z prawem o stworzyszeniach. Zatem nie jest to firma albo powołana przez gminę instytucja, która świadczy usługi w zakresie szkolenia pływackiego wobec rodziców posyłających swoje dzieci na zajęcia (treningi pływackie). Jest to przede wszystkim społeczność rodziców, którzy dla swoich dzieci zorganizowali się i stworzyli stowarzyszenie pod nazwą Uczniowski Klub Pływacki Manta Jelcz-Laskowice. To od ich włączenia się w organizację przez złożenie deklaracji i zaangażowanie zależy jakość działalności klubu. Składki członkowskie są relatywnie niskie i nie są w stanie pokryć kosztów związanych z wynajęciem torów i zatrudnieniem trenerów, a tym bardziej koniecznej pracy operacyjnej. Klub jednak może wykonywać swoje statutowe zadania dzięki dotacji z Urzędu Gminy Jelcz-Laskowice oraz w oparciu o społeczną pracę swoich członków, działaczy oraz pomoc rodziców zawodników przede wszystkim (statut roz.2 ust.8).

OpłatyZasady płatności w klubie.

Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych uczestniczących w zajęciach sportowych:

  1. 200 PLN/miesiąc – pierwszy rok w Klubie;
  2. 175 PLN/miesiąc – po roku w Klubie;
  3. 150 PLN/miesiąc – po dwóch latach i więcej w Klubie;
  4. W przypadku, gdy na zajęcia uczęszcza więcej niż jedna osoba z rodziny (rodzeństwo), przysługuje zniżka na każdą osobę w wysokości 20%.