Historia

O klubie

Manta to stowarzyszenie, które działa według statutu i zgodnie z prawem o stworzyszeniach. Zatem nie jest to firma, która świadczy usługi wobec rodziców, którzy posyłają swoje dzieci na zajęcia (treningi pływackie), ale społeczność rodziców, którzy dla swoich dzieci zorganizowali się i stworzyli uczniowski klub pływacki. To od ich włączenia się w stowarzyszenie przez złożenie deklaracji i zaangażowanie zależy jakość działalności klubu. Składki członkowskie są relatywnie niskie i nie są w stanie pokryć kosztów związanych z wynajęciem torów i zatrudnieniem trenerów, a tym bardziej koniecznej pracy operacyjnej. Klub jednak może wykonywać swoje statutowe zadania dzięki dotacji z Urzędu Gminy Jelcz-Laskowice oraz w oparciu o społeczną pracę swoich członków i działaczy oraz pomoc rodziców uczniów(statut roz.2 ust.8) .

Zarząd i grupy robocze

Historia

02.09.2014r - Walne Zebranie Klubu nr 2/2014.

W piątek 10 października 2014r. odbyło się Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu nr 2, które pracowało według agendy w składzie: Krzysztof Raszczuk - przewodniczący zebrania, Radosław Szamburski - sekretarz, komisja skrutacyjna w składzie: Anna Zoglowek - przewodnicząca, Jadwiga Jagodzińska - sekretarz, Filip Wrabec - członek komisji oraz członkowie klubu: Bartyzel Dorota, Jagodzińska Jadwiga, Kicińska Katarzyna, Kwapisz Sebastian, Łuczkowski Maciej, Niedzielska-Kwapisz Sylwia, Raszczuk Krzysztof, Szamburski Radosław, Szymkowiak Magdalena, Wilgosz Tomasz, Wrabec Filip, Zatorski Edward, Zoglowek Anna, Zoglowek Marek, Żerek Roman, nieobecni: Cembala Paweł, Mościbrodzki Wojciech, Rosiak Tomasz, Szymkowiak Robert, Wesołek Tomasz, uprawnionych do głosowania 20 osób w tym obecnych 15.

Zostały zatwierdzone następujące dokumenty: nowy ujednolicony tekst Statutu, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Opłat Składek Członkowskich, Regulamin Kar oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej. Odbyła się również dyskusja dotycząca spraw bieżących i rozwoju klubu.

02.09.2014r - Walne Zebranie Klubu nr 1/2014

Odbyło się Walne Zebranie Klubu, na którym zostały wybrane nowe władze klubu.

01.05.2012r

Trenerem grupy zawansowanej zostaje Roman Żerek

???

Trenerem grupy zawansowanej zostaje Wojciech Zawadzki

???

Po odejściu Krzysztofa Wojciechowskiego trenerem zostaje ???

16.03.2000r

Rejestracja klubu w Starostwie Powiatowem w Oławie.

Pierwszym trenerem zostaje Krzysztof Wojciechowski.

~~~~~~~~~~~~